Laos Landschapsarchitecten B.V.

Terug naar bedrijven
Laos Landschapsarchitecten B.V.
000-seq-unnamed_laos.png

Laos Landschapsarchitecten B.V. richt zich op ontwerp, visievorming en strategie voor de ruimtelijke ontwikkeling van stad en land. Ons werkveld is zeer breed, zowel wat betreft diversiteit in opgaven als wat betreft schaalniveaus. Ons specialisme is ruimtelijk ontwerpen. We maken gebruik van een groot netwerk van zeer uiteenlopende specialisten, zodat we voor de meest uiteenlopende opgaven teams met de benodigde kennis en vaardigheden kunnen samenstellen.